Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja 2024/2025

Adres strony do logowania w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 – nabór w regionie łódzkim

Terminy w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 w XLII Liceum Ogólnokształcącym:

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna): od 22 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r. do godz. 12:00.

Uwaga!

Po wypełnieniu wniosku należy go wysłać – wniosek po wysłaniu otrzymuje status "złożony", a następnie przechodzi weryfikację. Jeśli został złożony poprawnie i opatrzony wszystkimi koniecznymi załącznikami, otrzymuje status "zweryfikowany" – dopiero on świadczy  o tym, że wniosek został złożony właściwie.

  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz z poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta w postępowaniu rekrutacyjnym, nadanie wnioskom statusu zweryfikowany: do 29 maja 2024 r.
  • Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym: od 3 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024 r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 3 lipca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. godz. 15:00.
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty: do 11 lipca 2024 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 15 lipca 2024 r. do godz. 12:00.
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: od 15 lipca 2024 r. godz. 12:00 do 18 lipca 2024 r. godz. 12:00.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00.

Profile klas:

Straż Graniczna

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: j. angielski, WoS, geografia.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, WoS, j. angielski.

Plakat w formie pierwszej strony gazety z informacjami o profilu Straż Graniczna

 

Służba Policyjna

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: j. angielski, WoS, biologia.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, WoS, wychowanie fizyczne.

Plakat w formie pierwszej strony gazety z informacjami o profilu Służba Policyjna

 

Klasa dziennikarsko-filmowa

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: j. polski, j. angielski, informatyka.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka.

Plakat w formie pierwszej strony gazety z informacjami o profilu dziennikarsko-filmowym

 

Klasa filologiczna

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: j. polski, j. angielski, j. hiszpański.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, drugi język obcy.