Działy
Szkoła
Uczeń
Inne
Rekrutacja

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 41/2019
Łódzkiego Kuratora Oświaty
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, ...


Kryteria rekrutacji do XLII LO w ZSO im. Ireny Sendlerowej w Łodzi
na rok szkolny 2018/2019

HARMONOGRAM I ZASADY REKRUTACJI 2019/2020

Adres strony systemu rekrutacji: https://lodzkie.edu.com.pl

PROFILE KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020