Działy
Szkoła
Uczeń
Inne
Rekrutacja

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11/2020
Łódzkiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, ...


HARMONOGRAM I ZASADY REKRUTACJI 2020/2021

Adres strony systemu rekrutacji: https://lodzkie.edu.com.pl

PROFILE KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021Ze względu na obecną sytuację drzwi otwarte odbędą się w innym, późniejszym terminie niź na ulotce.