Działy
Szkoła
Uczeń
Inne
Linki edukacyjne / Informacje
www.poradnie.edubaza.pl -adresy Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych w Łodzi
www.ppp2.edu.lodz.pl - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łodzi ul. Motylowa 3d
www.brpd.gov.pl - Rzecznik Praw Dziecka
www.men.waw.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.cke.edu.pl - Centralna Komisja Egzaminacyjna
www.codn.edu.pl - Centralny Orodek Doskonalenia Nauczycieli
www.kuratorium.lodz.pl - Kuratorium Oświaty w Łodzi
www.edu.lodz.pl - Serwer Edukacyjny
komisja.pl - Okręgowa Komisja Edukacyjna


Niezbędne informacje nt. zwolnień z wychowania fizycznego uzyskasz po zapoznaniu się z nastepujacymi materiałami:
REGULAMIN uzyskiwania zwolnień wf.
Podanie o zwolnienie z wf.


Procecura zwolnienia z drugiego języka obcego.


Prosimy o wpłaty na Radę Rodziców

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4

numer konta

13 1020 3408 0000 4002 0016 2040