Działy
Szkoła
Uczeń
Inne
Historia i obyczaje

Historia | Szkolne Tradycje

Historia szkoły

    1 września 1992r. na podst. zarządzenia Kuratora Oświaty w Łodzi z dn. 26 III 1992r. utworzone zostało XLII LO.

Tak też powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Łodzi, w którego skład wchodziła SP nr 75 i XLII LO a  od roku szkolnego 1999/2000 także Gimnazjum nr 11.     Liceum ukierunkowane było na naukę j. obcych i podstaw informatyki. Od samego początku istnienia mieliśmy dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe. W 1994r. udało się rozwiązać największy problem naszej szkoły - funkcjonowaliśmy bowiem bez sali gimnastycznej. Dzięki przychylności Urzędu Miasta Łodzi,a w szczególności Wydziłu Edukacji otrzymaliśmy 7 mld zł. na kontynuowanie budowy długo oczekiwanej sali gimnastycznej. Jej oficjalne otwarcie odbyło się dn. 31.05.1996 o godz. 12 uroczystym przcięciem wstęgi przez Prezydenta Łodzi - Elżbietę Hibner.

    Pierwsze egzaminy do liceum odbyły się 25 i 26.06.1992 r. Przystąpiło do nich 128 osób. Utworzono 4 klasy.

     Istotnym momentem w życiu szkoły było uruchomienie studia radiowego, którym kierowł p. M. Tylman. Do świetnie wyposażonej rozgłośni dołączyła później sala projekcyjno-kinowa. Mimo ogromnej ilości sal w poszczególnych pawilonach szkoły węzeł radiowy umożliwia szybki przepływ ważnych komunikatów, a także daje możliwość wysłuchania okolicznościowych audycji i koncertów. W roku szkolnym 1992/93 nauczyciele bibliotekarze zorganizowali Szkolny Ośrodek Informacji. A od roku szkolnego 1996/97 z inicjatywy pracowników biblioteki ukazuje się tomik Debiuty, w którym prezentowane są utwory literackie uczniów naszej szkoły.

     Pierwszym dyrektorem SP nr 75 w budynku przy ul. Stawowej był pan E. Troszyński, który pełnił tę funkcję do 30  listopada 1991 roku. Od 1 grudnia 1991, na mocy decyzji kuratora pana W. Walczaka, obowiązki dyrektora przejęła pani J. Szeszko. Po wygraniu konkursu w lutym tego roku została nominowana na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. Tę funkcję piastuje do chwili obecnej.

     Z okazji 575 rocznicy nadania Łodzi praw miejskich panie Jolanta Rystok i Monika Brykowska zorganizowały międzyszkolny konkurs pt. "Hilary Majewski - architekt łódzki nie wszystkim znany". Komisja powołana przez dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi uhonorowała naszą szkołę wyróżnieniem i nagrodą pieniężną w wysokości 2000 zł za projekt wyżej wspomnianego konkursu. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup pomocy naukowych (video, 2 suszarki do prac plastycznych, kasety video i mapy historyczne).

     Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim zaowocowała zorganizowaniem wystawy w 20 rocznicę śmierci pisarza Aleksandra Kamińskiego pt.  "Związki Aleksandra Kamińskiego z Łodzią". Inicjatorką przedsięwzięcia była pani Genowefa Leśniak. Należy pamiętać, że nauczyciele i uczniowie naszej szkoły w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej zorganizowali dzień europejski pt. "Z dziejów integracji europejskiej. W drodze do zjednoczonej Europy. Średniowiecze". Celem było ukazanie jedności krajów Starego Kontynentu pod względem języka, kultury i religii.

     Na przełomie wielu lat istnienia szkoły nauczyciele zawsze starali się popularyzować doświadczenia zawodowe poprzez prowadzenie lekcji koleżeńskich dla nauczycieli innych łódzkich placówek i studentów łódzkich uczelni. Przez te lata opracowano programy autorskie i innowacje programowe, które były wdrażane w naszej placówce. Wśród nich znalazły się:
- program autorski przedmiotu Podstawy Informatyki - pani Haliny Cichowicz,
- skorelowany program autorski do klasy turystycznej - pana Adama Króla,
- program autorski do klasy ekologicznej - pani Krystyny Uszpolewicz i pana Marka Pieczonki,
- innowacja programowa - klasa o profilu europejskim autorstwa pani Moniki Brykowskiej.

     W pracy wychowawczej ogromną wagę przywiązujemy do samorządności uczniów. Włączamy ich do planowania pracy szkoły, dopingowania do samodzielnego decydowania o ich kształceniu i wychowaniu. Corocznie organizujemy spotkania uczniów z dyrekcją i nauczycielami, jako forum wspólnej refleksji nad szkolną rzeczywistością.

     Samorząd Uczniowski zawsze działał prężnie i wykazywał inicjatywę. Jest odpowiedzialny za dbałość o wystrój klas, organizowanie loterii fantowych, pokazów mody uczniowskiej oraz koncertów okolicznościowych, przekazując część uzyskanych środków na Szkolny Fundusz Pomocy Dzieciom. Jest współodpowiedzialny za wydawanie periodyku i przygotowanie uroczystości "Tropami zwyczajnych i niezwyczajnych", która to inicjatywa narodziła się w roku szkolnym 1997/98. Pomysłodawcą była pani dyrektor Elżbieta Wożniak. Celem tych inicjatyw jest przybliżenie społeczności uczniowskiej osiągnięć każdego minionego roku szkolnego.

     1 czerwca 2012r. miała miejsce w Naszej Szkole podniosła uroczystość. Placówka otrzymała sztandar i na mocy uchwały nr XXX/540/12 Rady Miejskiej w Łodzi nadano jej imię Ireny Sendlerowej.
Uroczystość w szkole poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która koncelebrowana była przez Księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego i ks. prałata proboszcza parafii Jana Szadkowskiego. Podczas mszy św. poświęcony został sztandar szkoły.

Szkolna część uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i przywitaniem gości przez panią dyrektor Janinę Szeszko.
Gościem honorowym była Pani Janina Zgrzembska - córka Ireny Sendlerowej.
Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.

 • władze samorządowe,
 • przedstawiciele kuratorium oświaty,
 • przedstawiciele kościoła,
 • pracownicy szkoły
 • rodzice.
Po części oficjalnej, życzeniach, miłych słowach zaproszonych gości, wręczeniu upominków dla szkoły - nastąpiła część artystyczna, która poruszyła serca i umysły wszystkich zgromadzonych i wprowadziła w podniosły nastrój.
Młodzież przygotowała wyjątkowy montaż poetycki, opisujący świat, w którym dobro miesza się ze złem. Chociaż wydawać by się mogło, że zło zwycięża, to jednak dzięki takim ludziom jak I. Sendlerowa, ten świat odradza się a wiara w miłość i najczystsze uczucia między ludźmi zaczynają przemieniać całą rzeczywistość.
Ten wzruszający spektakl wskazał drogę, którą może podążyć każdy z nas, drogę wyznaczoną przez postacie takie jak:
 • Janusz Korczak,
 • ojciec M. Kolbe,
 • Matka Teresa z Kalkuty,
 • Jan Paweł II,
 • Ludwika Wawrzyńska,
 • I.Sendlerowa,
 • a także wielu współcześnie żyjących "zwyczajnych i nadzwyczajnych".
Po części artystycznej wszyscy udali się na przygotowną wystawę historyczną pt. "Świadectwo ocalałych" a następnie na spotkanie z kadrą nauczycielską Szkoły.
Fakt długooczekiwanej i podniosłej uroczystości został odnotowany w łódzkich mediach:
"Gazecie"
i łódzkiej TVP.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z pamiętnego dnia. "Tutaj kliknij"     Nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia. Staramy się, by placówka nasza była nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale i ośrodkiem życia społecznego, kulturalnego, towarzyskiego. Pragniemy pomóc uczniom w przyswajaniu takiego zasobu wiedzy i umiejętności, który będzie mógł być wykorzystany w procesie kontynuowania nauki w szkołach średnich i wyższych, a potem w dorosłym życiu.

Szkolne tradycje

Mimo, że nasza szkoła istnieje dopiero od 1 września 1992 roku jak do tej pory rozwinęła już swoje tradycje:

 • Coroczne, wspaniale zorganizowane wyjazdy integracyjne dla pierwszych klas liceum
 • Efektowne ślubowania pierwszoklasistów
 • Organizowane na wysokim poziomie wystawy ekologiczne, historyczne i inne
 • Niezapomniane i nastrojowe wigilie klasowe
 • Dobrze przygotowane, gwarantujące wspaniałą zabawę studniówki
 • Wycieczki szkolne i to nie tylko do filharmonii, teatru czy kina
 • Przygotowujemy zawsze ciekawe pomysły na Drzwi Otwarte
 • Uczestniczymy w targach edukacyjnych
 • Działa prężnie Klub Unii Europejskiej
 • Klub Absolwenta poszerza rok rocznie swoją objętość- trudno o szkole zapomnieć
 • Bombowe Andrzejki & Mikołajki
 • Widowiskowe rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

Orgaznizowane są również u nas:

 • wystawy prac plastycznych
 • rajdy
 • festiwale piosenki turystycznej "TRAMP"
 • połowinki

Nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia. Staramy się, by placówka nasza była nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale i ośrodkiem życia społecznego, kulturalnego, towarzyskiego. Pragniemy pomóc uczniom w przyswajaniu takiego zasobu wiedzy i umiejętności, który będzie mógł być wykorzystany w procesie kontynuowania nauki w szkołach średnich i wyższych, a potem w dorosłym życiu.